משאף קנאביס רפואי

משאפי הקנאביס הרפואי,  מאפשרים לציבור החולים להיעזר בתרופה בסטנדרטים רפואיים מיטביים המקובלים בעולם הפרמקולוגי תוך בקרה מיטבית על המינונים.

המשאפים מיועדים לשימוש בצירוף תמציות טהורות של תפרחות הקנאביס הרפואי, שגודלו בתנאים מפוקחים ומבוקרים, ועומדים בתקנים המחמירים ביותר בתחום.

היתרון העיקרי של מכשירי השאיפה

היתרונות העיקריים של המשאף: מתבטאים בעיקר בשליטה מלאה על המינון. מחקרים רפואיים מצביעים על כך שנטילת קנאביס רפואי באמצעות משאף מאפשרת שליטה מדויקת ומלאה יותר במינון המומלץ ביחס לתכשירים אחרים ודרכי נטילה שונות

שאלות נפוצות

  • היכן מותר על פי החוק להחזיק ולהשתמש במשאף קנאביס?
  • מהו משך השפעת התרופה בנטילת באמצעות משאף הקנאביס?
  • כמה זמן לוקח לתרופה להשפיע מרגע השאיפה באמצעות המשאף?
  • האם השימוש במשאפי הקנאביס הרפואי מתאים לחולים בעלי רגישות במערכת הנשימה?
  • האם ניתן להתחיל במינון המומלץ מיד עם הנטילה הראשונה?
תשובה:

החזקת משאף הקנאביס (ללא החומר הפעיל בתוכו), מותרת על פי חוק לכל אדם ובכל מקום.
החזקת מיצויי הקנאביס מותרת על פי חוק לכל מי שבידו מרשם רופא תקף, בכל מקום, ובלבד שהכמות הכוללת אינה עולה על המינון החודשי המומלץ.

החוק בישראל מתיר להשתמש במשאף הקנאביס בכל מקום, ובלבד שהשימוש נעשה ללא נוכחותו של אדם נוסף פרט למטופל, בחדר נפרד ומאוורר במידה סבירה, ובאישורו של המחזיק בנכס.
היתר זה אינו כולל מקומות בהם חל איסור פרטני לשימוש, ומתקנים ייעודיים לקטינים, כדוגמת בתי ספר.

תשובה:

משך ההשפעה הממוצע אורך  כ-3 עד 6 שעות.

תשובה:

תחילת השפעתו של הקנאביס הרפואי במשאף היא כמעט מידית, והיא מספקת לחולים הקלה בתוך דקות ספורות

תשובה:

השימוש במשאף הרפואי עשוי להתאים לחולים הסובלים מרגישות במערכת הנשימה, היות והוא פחות מגרה את דרכי הנשימה והריאות ביחס לעישון.

עם זאת, ייתכן וחלק מהחולים במחלות דרכי הנשימה השונות, יקבלו מרשם רופא לתכשירים בצריכה דרך מערכת העיכול או דרך ספיגה למערכת הסיסטמית (מערכת הדם).

תשובה:

בשלבים הראשוניים של השימוש בתרופה, מומלץ ליטול מינון נמוך יותר מזה שהומלץ על ידי הרופא, ולהעלותו בהדרגה מדי 3-5 ימים, על מנת לתת לגוף זמן להסתגל להשפעות הקנאביס, ובכל מקרה, את המינון הראשוני עד למינון המומלץ יש ליטול בליווי צמוד של הרופא או הצוות שהוכשר לכך.