רפורמת הקנאביס החדשה – לאן?

שוק הקנאביס הרפואי המתפתח בישראל תלה תקוות רבות ברפורמה החדשה שנכנסה לתוקפה החל ממאי 2019, ונמצאת כעת בעצירה.

יחד עם זאת, מדובר בעצירה למטרת דיונים בנושא תמחור נכון של המוצרים, וזהו המפתח ליישום החלטות הממשלה בדבר אישור ייצוא הקנאביס הרפואי לחו"ל.

בתקופה הקרובה עתיד להיקבע גורלה של רפורמת הקנאביס, מתוך המאמצים למצוא את ההסדר היעיל ביותר, שייתן מענה מקצועי לחולים ואופק כלכלי לחברות וליזמים תוך פיקוח הולם.

כל מה שחשוב לדעת על ההתפתחויות בתחום רפורמת הקנאביס – במידע שלפניכם.

 

רפורמת הקנאביס והחלטת בג"ץ החדשה

רפורמת הקנאביס החדשה שיצאה לדרכה במאי 2019, במטרה לייעל את השוק בתחום ולהגביר את הפיקוח – התבררה, לטענת המגדלים והחולים, ככושלת.

כחודש לפני כניסתה של הרפורמה לתוקף, הוגש בג"ץ על ידי עמותת מטופלי הקנאביס הרפואי בישראל כנגד התמחור הגבוה של מוצרי הקנאביס הרפואי במסגרת האסדרה החדשה.

ב-5.12 נפל דבר: החלטת בג"ץ קבעה כי יש להחזיר את התמחור כפי שהיה לפני יישום הרפורמה, ולאפשר למגדלים למכור את תוצרתם ישירות למטופלים שמחזיקים במרשם תקף, החל מ-15.12 ועד סוף מרץ 2020.

בפרק זמן זה נדרשת ועדת מחירים מיוחדת שזומנה על ידי משרד הבריאות, להגיע להחלטה מחייבת אודות התמחור והפיקוח על מחירי הקנאביס בישראל.

קנאביס עם בקבוק

מהי רפורמת הקנאביס?

מטרת רפורמת הקנאביס התמקדה בשיפור הפיקוח על גידול, שיווק והפצת הקנאביס הרפואי ומוצריו במדינה, ובקביעת תו תקן וסטנדרטים פרמקולוגיים מחמירים ומחייבים בענף.

לפני הרפורמה היו המטופלים מקבלים מרשם בו נקוב המינון המומלץ להם, וכן הופנו ליצירת קשר ישיר עם אחת מהחברות המגדלות, שעליה הוטל להתאים ולספק להם את הזן המיטבי לטיפול במחלתם, לפי הבנתה.

הרפורמה, העבירה את האחריות על שיווק והפצת מוצרי הקנאביס הרפואי מהמגדלים לבתי המרקחת, במקביל לעלייה משמעותית בדרישות האיכות ואימוץ תו תקן מחייב למוצרי הקנאביס.

בנוסף, לפני הרפורמה נדרש כל מטופל לשלם מחיר אחיד, שאינו תלוי במינון שנרשם לו – ואשר עמד על סכום של 370 ₪ לחודש, ולעומת זאת אחריה נפתח שוק הקנאביס לתחרות, מה שגרר עליית מחירים משמעותית.

אופן קבלת המרשם

לפני הרפורמה, ניתן היה לקבל מרשם לקנאביס רפואי בו צוין מספר הגרמים המומלצים לצריכת התרופה, ואילו לאחר החלתה – מפרטים המרשמים את הרכב ומינון החומרים הפעילים בלבד.

על מנת להסדיר את רישום המרשמים לפי הדרישות החדשות, ולהנגיש את הידע הרפואי בתחום לרופאים המטפלים, הוציאה היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) לאור 'ספר ירוק', בו מפורטות התוויות, התוויות נגד ומינונים מומלצים לטיפול במחלות שונות.

חלק מהרופאים שרושמים מרשמים לחולים, עברו קורס הכשרה ייעודי שמעבירה היק"ר, אך יחד עם זאת, גם רופאים שלא הוכשרו בקורס מוסמכים כיום לרשום מרשמים לקנאביס רפואי למטופליהם, בכפוף לאישור היק"ר.

תמחור הקנאביס הרפואי

לפני הרפורמה נקבע כאמור מחיר הקנאביס הרפואי עבור המטופלים בסכום של 370 ₪ לחודש, ללא תלות במינון שהומלץ על ידי הרופא.

לאחר החלת הרפורמה הוסמכו בתי המרקחת לקבוע מחירים באופן תחרותי, מה שגרם לעלייתם החדה.

כך, מרבית המטופלים, שמחזיקים למרשם קנאביס רפואי במינון של עד 40 גרם, נאלצו לשלם סכומים הנעים סביב 800 שקלים בחודש, מחיר גבוה בהרבה מהעלות הקודמת.

כעת, בעקבות פסיקת בג"ץ, הוחזר התמחור לשיטת הרגולציה הישנה, ולאחר תום דיוני ועדת המחירים צפויים להיקבע מחירים חדשים ומחייבים, שייכנסו לתוקפם החל מחודש אפריל 2020.

ביקורת על רפורמת הקנאביס

עמותת מטופלי הקנאביס הרפואי, המייצגת את החולים, העלתה בפנייתה לבג"ץ טענות קשות, שהמחאה על עליית המחירים היא רק אחת מהן.

נוסף על הקושי של החולים לממן את הפער העצום שנוצר במחיר, נגרמו כתוצאה מהרפורמה חסרים חמורים באספקת מוצרי הקנאביס לבתי המרקחת, מה שהקשה מאוד על הנגישות.

בנוסף, נטען כי הביסוס המדעי של ההנחיות המחייבות שכלולות ב'ספר הירוק' מטעם היק"ר מוטל בספק.

החולים דורשים לאפשר להם לצרוך את הזנים שנמצאו כיעילים על פי ניסיונם לשיפור תסמיני המחלות, ולבטל את הכפפת המרשמים לקריטריונים שמופיעים בספר הירוק.

הן המטופלים והן המגדלים טוענים כי ריכוזי החומרים הפעילים שהוגדרו ב'ספר הירוק' אינם תואמים את הריכוזים הקיימים בזנים שהיו רגילים אליהם – מה שהצריך עירוב בין זני קנאביס שונים, באופן שפגם ביעילות ההשפעה הרפואית.

חוק

 

השפעת תמחור המוצרים על ייצוא הקנאביס מישראל

בימים אלו מקיימת ועדת המחירים את דיוניה על פי החלטת בג"ץ, במטרה להגיע להסכמה לגבי אופני התמחור והפיקוח על מחיריהם של מוצרי הקנאביס הרפואי בישראל.

מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב, קבע כי הורדת מחירי הקנאביס הרפואי למטופלים בשוק הישראלי בהתאם להנחיית שופטי בג"ץ תהווה מפתח ותנאי לאישור ייצואם של המוצרים לחו"ל.

זאת בהמשך להחלטות הממשלה בדבר אישור לייצוא מוצרי קנאביס רפואי, שהתקבלו בחודשים ינואר 2017 וינואר 2019.

בתוך כך, בסוף ינואר 2020 יוצאו לראשונה בקבוקי שמן קנאביס רפואי מישראל לאנגליה, כשרבים מעריכים שזו סנונית המבשרת את בוא האביב בענף המתפתח.

 

לסיכום, אין ספק שמאמצי ההסדרה המערכתיים בענף הקנאביס הרפואי צפויים להביא במהרה להתייעלות המתבקשת בתחום, אשר תשרת את ציבור החולים בישראל ותעצים את הכלכלה הישראלית.